websights Identiteitsbeheer: Strategieën om bij te blijven in het veranderende digitale landschap - TrustBuilder

Op zoek naar inwebo.com? Dan ben je hier op de juiste plek! Lees er alles over in onze blogpost

Bezoek ons op Les Assises de la cybersécurité in Monaco - Stand #117 - 11-14 oktober

Identiteitsbeheer: Strategieën om bij te blijven in het veranderende digitale landschap

Digitale identiteitsoplossingen hebben een geheel nieuwe wending genomen. Digitale identiteit heeft zich ontwikkeld van alleen een identificatiemiddel tot een cruciaal aspect van de toegang tot toepassingen in verschillende sectoren, gaande van financiële diensten en gezondheidszorg tot overheid en productie.

Digitale identiteiten en vertrouwen zijn essentieel in een digitale samenleving, niet alleen om toegangscontrole en sterke authenticatie te vergemakkelijken: digitale identiteiten en identiteitsbeheer zijn ook een troef om de economische ontwikkeling te stimuleren. Volgens het McKinsey Global Institute belooft het verschaffen van een digitale identiteit aan elke burger een economische waarde die gelijk is aan 3 tot 13 procent van het bbp in 2030 in 7 verschillende landen. Deze evolutie rechtvaardigt volwassen technologische strategieën en capaciteiten om het veranderende digitale identiteitslandschap bij te houden.

In dit artikel bespreken we digitaal identiteitsbeheer, het veranderende landschap ervan en hoe u de nieuwe trends kunt bijhouden.

Wat is identiteitsbeheer?

Identiteitsbeheer is een kader van beleidslijnen en technologieën om ervoor te zorgen dat alleen de juiste gebruikers de juiste toegang hebben tot technologische middelen. Identiteitsbeheer beheert en beschermt de integriteit van de identiteiten en andere identiteitsgerelateerde attributen van een of meer gebruikers in een organisatie.

Identiteitsbeheer is een cruciaal onderdeel van IT-beveiliging en is in bijna alle bedrijven een essentieel onderdeel geworden. Het zorgt voor:

  • De levenscyclus van de identiteit
  • Beheer van beleid en rollen
  • Beheer van rechten
  • Toegangsverzoeken en workflow
  • Toegangscertificering
  • Auditing en rapportage.

Waarom wordt identiteitsbeheer belangrijk?

Identiteits- en toegangsbeheer, IAM, staat bekend om zijn bekwaamheid in het waarborgen van gegevensbeveiliging met gecontroleerde toegang tot gevoelige gegevens en informatie. Dit is een zeer cruciale verantwoordelijkheid die, indien gecompromitteerd, verliezen kan veroorzaken die schadelijk kunnen zijn voor het welzijn en de reputatie van de organisatie.

Particulieren en bedrijven vertrouwen steeds meer op digitale technologieën. Met de komst van cloud computing, mobiele apparaten en het Internet of Things (IoT) explodeert de hoeveelheid gegevens die wordt gecreëerd. Het spreekt voor zich dat deze gegevens beveiligd en beschermd moeten worden. En naarmate onze afhankelijkheid van digitale technologie toeneemt, groeit ook het aantal cyberdreigingen. Identiteitsbeheer is essentieel om gegevens te beschermen en cyberaanvallen af te weren door duidelijk te bepalen wie op welk moment toegang krijgt tot welke bronnen. Andere factoren die identiteitsbeheer stimuleren zijn compliance-eisen (bv. GDPR) en het grotere belang dat wordt gehecht aan klantervaring.

Welke vormen van identiteitscontrole bestaan er?

Identiteitsverificatie speelt een cruciale rol bij identiteitsbeheer. Het is de eerste stap in het proces van onboarding van nieuwe klanten of het verlenen van toegang tot digitale middelen aan gebruikers. Er zijn verschillende manieren om de identiteit van een gebruiker vast te stellen:

  • Overheidsgestuurde Identity Providers (IdP's), bijvoorbeeld itsme, France Connect, DigiD, eHerkenning, SwissID, BankID, SpiD, ...
  • Documentverificatie: door het scannen of fotograferen van een officieel document zoals identiteitskaarten, paspoorten of rijbewijzen. Door deze te combineren met selfies (zowel foto's of video als (stem)biometrie, kan de identiteit ruimschoots worden bewezen.
  • Sociale identiteiten: bij veel digitale diensten kunnen gebruikers zich identificeren aan de hand van hun logins voor sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Google...

Bedrijfsidentiteiten: werknemers die zijn geverifieerd door de HR-afdeling en zijn opgeslagen in de HR-systemen van het bedrijf, zoals Workday, Capterra, Sage,... of gewoon in de Active Directory van het bedrijf.

Wat verandert er in Identity Management?

Voor elk datagestuurd bedrijf moeten digitale identiteitsoplossingen de ruggengraat van de activiteiten vormen. Het is absoluut noodzakelijk om op alle niveaus een robuuste gegevensbeveiliging te garanderen, omdat elke vorm van compromis het bedrijf kwetsbaar kan maken. Het garandeert niet alleen hoogwaardige identiteitsbeveiliging, maar helpt organisaties ook om meer klanten aan te trekken en zo meer inkomsten te genereren.

Zoals gezegd maken bedrijven steeds meer gebruik van door de overheid gestuurde identiteiten, bijvoorbeeld voor bankieren of om in te loggen op overheidsdiensten. Veel van deze overheidsgestuurde identiteiten worden alleen in specifieke landen gebruikt. Voor een Identity en Access Management systeem vereist dit de ondersteuning van al deze verschillende IdPs. In vergelijking met Amerikaanse IAM leveranciers, bieden Europese IAM specialisten zoals TrustBuilder ondersteuning aan al deze IdPs, waardoor bedrijven dezelfde klantervaring kunnen leveren aan burgers van elk land.

Een andere evolutie is die van de self-sovereign identity (SSI). Dit is een digitaal identiteitsmodel dat personen of organisaties controle geeft over hun persoonlijke informatie en hoe die wordt gedeeld, opgeslagen en gebruikt. In dit model blijven gebruikers eigenaar van hun identiteit. SSI stelt personen in staat controle te houden over hun persoonlijke gegevens, zodat zij kunnen beslissen wanneer, met wie en in welke mate hun informatie wordt gedeeld.

In een wereld waarin de meeste mensen mobieler zijn geworden op de arbeidsmarkt en velen voor verschillende werkgevers werken of verschillende rollen vervullen binnen een organisatie, wordt meer belang gehecht aan het persona-aspect van individuen. Hierdoor faalt de traditionele Role-Based Access Control (RBAC). Wanneer mensen verschillende rollen aannemen, voorziet RBAC hen van meerdere profielen, waardoor ze gedwongen worden om voor elke rol verschillende sets referenties te gebruiken. Deze uitdaging kan worden opgelost door Policy-Based Access Control (PBAC) toe te passen in combinatie met het personamodel. De combinatie van PBAC en persona's verhoogt de gegevensbeveiliging, verbetert de klantervaring en ontlast het administratieve personeel.

TrustBuilder is uniek gepositioneerd om organisaties te helpen de golf van verandering in identity management mee te nemen. TrustBuilder biedt verschillende manieren om identiteiten te verifiëren, ondersteunt alle Europese Identity Providers en is actief betrokken bij de ontwikkeling van data vaults die de identiteiten van gebruikers beschermen. Als klap op de vuurpijl is TrustBuilder een pionier in Policy-Based Access Control.

Identiteitsbeheer is een allesomvattend kader dat bestaat uit beleidsregels en technologieën die moeten garanderen dat alleen bevoegde gebruikers geschikte toegang hebben tot technologische bronnen. Het behandelt en beveiligt effectief de integriteit van identiteiten en andere identiteitsgerelateerde attributen voor één of meerdere gebruikers binnen een organisatie. Als vitaal onderdeel van IT-beveiliging is identiteitsbeheer onmisbaar geworden in bijna alle soorten organisaties. Het ondersteunt verschillende kritieke functies, waaronder het beheer van identiteitslevenscycli, beleids- en rolbeheer, rechtenbeheer, toegangsaanvragen en workflow, toegangscertificering, evenals auditing en rapportage.

Individuen en bedrijven zijn in het huidige digitale landschap sterk afhankelijk van technologische vooruitgang. De verspreiding van cloud computing, mobiele apparaten en het Internet of Things (IoT) hebben geleid tot een exponentiële toename in het genereren van gegevens. Het is duidelijk dat de bescherming en beveiliging van deze gegevens van het grootste belang is. Naarmate onze afhankelijkheid van digitale technologie toeneemt, neemt ook de dreiging van een cyberaanval toe. Identiteitsbeheer speelt dan een cruciale rol in de verdediging tegen deze aanvallen, door de toegangsrechten tot bronnen duidelijk te definiëren op specifieke tijdstippen. Compliance-eisen, zoals GDPR, en de toegenomen focus op klantervaring stimuleren ook de behoefte aan effectief identiteitsbeheer.

Identiteitsbeheer is van strategisch belang geworden voor organisaties. Identiteits- en toegangsbeheer was vroeger een technische aangelegenheid, maar is nu een enabler voor bedrijfsgroei geworden, als gevolg van toenemende eisen op het gebied van regelgeving, de druk van consumenten voor klantervaring en zorgen over privacy. Een van de grote ontwikkelingen op basis van de behoefte van consumenten aan privacy is de doorbraak van self-sovereign identity, waarbij individuen controle krijgen over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden gedeeld, opgeslagen en verwerkt. Om een verbeterde klantervaring te bieden, wenden klantgerichte organisaties zich tot het concept van persona's, waardoor een fijnmazigere toegangscontrole mogelijk wordt. In combinatie met een beleidsgebaseerde aanpak, ontlasten persona's ook administratief personeel door middel van self-service opties.