websights IAM-oplossingen voor HR-diensten | TrustBuilder

Op zoek naar inwebo.com? Dan ben je hier op de juiste plek! Lees er alles over in onze blogpost

Kom en bezoek ons persoonlijk op de komende branchebeurzen en conferenties

De transformatie van HR-diensten waarbij de werknemer centraal staat, stimuleren

HR-diensten worden steeds meer gedigitaliseerd. Traditionele dienstverleners op het gebied van salarisadministratie moeten andere HR-gerelateerde diensten voor werknemers toevoegen. HRTech in het algemeen en Identiteit en Access Management (IAM) in het bijzonder spelen een sleutelrol in het faciliteren en versnellen van deze Copernicaanse revolutie.

HR-Diensten.png

Digitaal volwassenheidsmodel

Elke HR-dienstverlener digitaliseert, maar niet allemaal in hetzelfde tempo. TrustBuilder ontwikkelde een digitaal maturiteitsmodel waarvan de verschillende stadia de digitaliseringsfase weerspiegelen waarin elk bedrijf zich bevindt.

Digitale ontwikkelaars

Een paar jaar geleden stuurden HR-dienstverleners loonstroken nog per slakkenpost naar werknemers. In de afgelopen 10 jaar zijn deze processen gedigitaliseerd en de meeste aanbieders stellen deze formele documenten nu beschikbaar via een portaal, toegankelijk via het web of vanaf een mobiel apparaat, samen met andere HR-gerelateerde informatie voor werknemers en werkgevers.

Ervaringsdeskundigen

De eindgebruikers van HR-diensten verwachten van hun HR-portaal hetzelfde gemak als van webshops of hun bank-apps. Daarom investeren Experience Experts in employee centricity en user experience. Ze zullen werknemers toelaten hun identiteit van keuze mee te nemen om in te stappen in toepassingen zoals verlofaanvragen, tijdsregistratie... Eenmaal ingeboekt kunnen werknemers Single Sign-on gebruiken om toegang te krijgen tot verschillende toepassingen. IAM beveiligt alle noodzakelijke verbindingen met de back-end applicaties die de door de gebruiker gevraagde informatie bevatten.

Aangesloten bedrijven

Connected Companies gaan verder dan klanten toegang bieden tot hun eigen toepassingen. Zij staan software van derden toe om te interfacen met hun toepassingen, bijvoorbeeld tijdregistratiesystemen en onkostenbeheersoftware. Door deze integratie kunnen andere organisaties deze toepassingen toevoegen aan hun dienstenportfolio. Eindgebruikers van die organisatie kunnen alleen gebruik maken van de toepassingen na de juiste authenticatie.

Uitbreiding van het ecosysteem

Door diensten van derden toe te voegen aan hun eigen apps en er een HRTech-applicatie van te maken, worden HR-dienstverleners een one-stop shop voor hun klanten. Net zoals retailbanken digitale ecosystemen bouwen om te voorzien in alle financiële behoeften van hun consumenten, kunnen HR-dienstverleners zich positioneren als de unieke bron als het gaat om HR-gerelateerde zaken en alles wat te maken heeft met de balans tussen werk en privé. Een one-stop shop zijn zal meer klanten aantrekken en de klantentrouw verhogen. Voorbeelden van geïntegreerde toepassingen: diensten voor maaltijdcheques, onkostendeclaraties, mobiliteitsoplossingen,...

Monetiseren van meesters

Het financiële model voor HR-dienstverleners verandert. De mogelijkheid om een marge te maken op producten van derden die worden aangeboden via een ecosysteem van diensten is een welkome overweging voor deze organisaties. HR service brokers kunnen wederverkoper worden van applicaties van derden, of ze bundelen met andere diensten en de bundel verkopen tegen een premium prijs. Het toepassen van een as-a-service model garandeert deze HR service brokers een terugkerende bron van inkomsten.     

groeimodel-5-fasen.png

Identificeer uw wegversperringen

In elke fase van digitale volwassenheid gelden andere beveiligingsniveaus, moet aan aanvullende behoeften worden voldaan - zelfs behoeften die niet worden opgelost door traditionele IAM - en kunnen verschillende wegversperringen organisaties ervan weerhouden naar het volgende niveau te gaan. TrustBuilder's Maturity Assessment geeft bedrijven inzicht in deze blokkerende factoren en geeft advies over welke maatregelen nodig zijn om de volgende fase te bereiken. De Maturity Assessment is een goede basis voor een actieplan dat zowel zakelijke als technische stappen bevat.

HR-diensten, gedreven door technische en maatschappelijke veranderingen

Hoewel de HR-dienstensector niet een van de eerste sectoren was die een digitale transformatie onderging, heeft hij de afgelopen jaren grote stappen gezet. Deze veranderingen worden zowel door technologische als door maatschappelijke factoren aangedreven.

De klantervaring verbeteren

Traditioneel was de klant van de HR-dienst de HR-manager van organisaties. Tegenwoordig komt de medewerker centraal te staan. Deze eindgebruikers willen toegang tot informatie en documenten, ongeacht plaats, tijd of apparaat, en willen de controle over hun eigen loopbaan. Dit vraagt van HR-dienstverleners een multikanaalstrategie, waarbij bestaande systemen worden opengesteld voor zowel web- als mobiele toepassingen.

Toenemend aantal gebruikers

HR-toepassingen worden niet alleen gebruikt door HR-managers en werknemers, maar ook door een groeiend aantal externe partijen, bijvoorbeeld accountantskantoren waarmee de bedrijven samenwerken, wervingsbureaus of externe auditors. Al deze gebruikers hebben veilige en snelle toegang tot gegevens en middelen nodig. Dit vereist een combinatie van luchtdichte beveiliging met openheid voor verschillende identificatie- en authenticatiemogelijkheden.

Bescherming van de privacy

HRTech-toepassingen geven toegang tot de meest vertrouwelijke informatie over mensen: salarisniveau, extralegale voordelen, persoonlijke gegevens,... Het spreekt vanzelf dat deze gegevens goed moeten worden beschermd. Vandaar de noodzaak om sterke authenticatie van klanten af te dwingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van multifactorauthenticatie (MFA). De Europese HR-dienstverlener SD Worx gebruikt TrustBuilder Mobile Authenticator om sterke klantenauthenticatie te combineren met ultiem gebruiksgemak.

Verandering van baan

Bedrijven werken niet langer met fulltime werknemers die hun hele carrière trouw blijven. Moderne organisaties werken met een breed scala aan externe contractanten, freelancers en parttime medewerkers. Eén individu kan bekend zijn bij verschillende HRTech systemen met verschillende petten op: zelfstandige, deeltijdse werknemer,... Dat individu moet toegang hebben tot zijn of haar informatie met behulp van verschillende identiteiten.

Een HR Service Broker worden

Aangezien HRTech-systemen steeds meer gericht zijn op werknemers, moeten ze inspelen op de verschillende behoeften van werknemers. Bijvoorbeeld door mobiliteitsdiensten aan te bieden in combinatie met een onkostenvergoeding wanneer iemand namens het bedrijf reist. Zogenaamde flexibele inkomensplannen (FIP) winnen aan populariteit omdat werknemers hiermee een mix en match van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen maken. HR-dienstverleners kunnen al deze toepassingen niet zelf bouwen. In plaats daarvan sluiten ze veilig en naadloos aan op derden die gespecialiseerd zijn in specifieke gebieden.

Streven naar efficiëntie

De concurrentie op de HR-dienstenmarkt neemt toe en traditionele verdienmodellen komen onder druk te staan. HRTech moet sneller zijn dan de concurrentie en de interne kosten verlagen. Zelfgebouwde systemen zijn duur in onderhoud en missen de flexibiliteit van as-a-service software. Bedrijven bouwen nu niet langer hun eigen softwarestack, maar kopen standaardcomponenten van gespecialiseerde bedrijven, bijvoorbeeld IAM-leveranciers.

TrustBuilder stimuleert digitalisering in HR-dienstensector

Als toonaangevende Europese IAM-speler is TrustBuilder uniek gepositioneerd om HR service brokers te helpen bij de overgang van een eenvoudige payroll engine naar het middelpunt van intelligentie en toepassingen van elke werknemer.

IAM is de sleutel tot het centraal stellen van werknemers

De moderne werknemer neemt een aantal verschillende rollen aan: parttime werknemer, oprichter van een klein nevenbedrijf, freelance consultant, bestuurslid van verschillende bedrijven. Moderne HRTech-systemen kunnen niet langer gebaseerd zijn op een uniek werknemersnummer, aangezien één persoon bij verschillende bedrijven verschillende werknemersnummers kan hebben. Er is nu een ander type identificatiemiddel nodig. Daarom is IAM de hoeksteen voor het centraal stellen van werknemers.

Afgeleide kenmerken voor ultieme veiligheid

Bij gevoelige gegevens zoals personeelsdossiers kan niet zomaar iedereen toegang krijgen. Er zijn strikte regels over wie gegevens mag inzien of wijzigen. Autorisatie via TrustBuilder werkt met Attribute-based Access Control (ABAC), maar we gaan ook verder dan dat: TrustBuilder werkt ook met afgeleide attributen en controleert gezaghebbende bronnen zoals overheidsbronnen voor extra beveiliging. Als Europees leider in IAM biedt TrustBuilder verbindingen met een veelheid aan externe bronnen en tools via onze ingebouwde ondersteuning voor sociale identiteitsproviders zoals Trulius, itsme, iDIN, e-Herkenning, France Connect en vele anderen.

Dienstencatalogus om snel ecosystemen op te bouwen

Bij het bouwen van marktplaatsen van diensten kunnen organisaties zich niet bezighouden met het zelf bouwen van alle verbindingen. Het programmeren van API's om apps te koppelen en het onderhouden ervan is zowel tijdrovend als duur. TrustBuilder's Service Catalog levert eenvoudige connectiviteit met Identity Providers (IdP's) en een breed scala aan applicaties. Onze klanten kunnen snel, betrouwbaar en veilig nieuwe IdP's en applicaties implementeren. Aangezien de Service Catalogus als een dienst wordt geleverd, gebeuren updates en wijzigingen automatisch.

TrustBuilder verbergt complexiteit en starheid van legacysystemen

De meeste HR Services bedrijven vertrouwen traditioneel op legacy IT applicaties, vaak op mainframes die uitblinken in het maken van salarisberekeningen. TrustBuilder helpt deze legacy systemen te ontsluiten door de complexiteit te verbergen en de verbinding te maken tussen de nieuwe werknemer-gerichte kanalen en de applicatielaag die bovenop de legacy systemen zit. Wanneer nieuwe kanalen worden toegevoegd, zorgt TrustBuilder voor de vertalingen tussen de verschillende systemen. Bovendien kan TrustBuilder ook de juiste workflows ontwerpen om verschillende interne systemen veilig te laten samenwerken.

Toekomst

De hierboven beschreven evoluties zijn slechts de uitgangspunten voor de toekomstige transitie van HR Services. IAM zal een sleutelrol blijven spelen in de ondersteuning van deze evoluties.

Naar een PSD2 voor HR-diensten?

Financiële dienstverleners zijn door regelgeving zoals PSD2 gedwongen hun gegevens open te stellen voor andere bedrijven. Nu veel werknemers niet langer een werknemer van één bedrijf zijn, kan een vrije uitwisseling van gegevens tussen verschillende HRTech-apps een goed idee zijn. Des te belangrijker wordt het om te kunnen vertrouwen op een solide IAM-systeem dat de beveiliging van deze uitwisselingen aankan.

HR-diensten-uitgebreid.png

HR-instrumenten onafhankelijk van de werkgever

Door dezelfde evolutie zullen toekomstige HRTech-apps zich meer richten op de individuele werknemer dan op het bedrijf of de bedrijven waarvoor ze werken. In die zin zullen ze evolueren tot de centrale app die de werkende bevolking zal gebruiken om alle werkgerelateerde zaken te beheren, net zoals de bank-app het zwaartepunt wordt voor alles wat met financiën te maken heeft. 

Dit zal nog meer mogelijkheden openen voor HR-dienstverleners om bijvoorbeeld hun eigen apps en apps van derden te gelde te maken. De hierboven beschreven evoluties zijn slechts de startpunten voor de toekomstige transitie van HR Services. IAM zal een sleutelrol blijven spelen in de ondersteuning van deze evoluties.