websights TrustBuilder klant Fednot wint KuppingerCole award: "Alles draait om vertrouwen." - TrustBuilder

Op zoek naar inwebo.com? Dan ben je hier op de juiste plek! Lees er alles over in onze blogpost

Bezoek ons op Les Assises de la cybersécurité in Monaco - Stand #117 - 11-14 oktober

Druk op

TrustBuilder klant Fednot wint KuppingerCole award: "Het draait allemaal om vertrouwen."

Wat een beloning voor goed teamwerk: TrustBuilder klant Fednot, de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, heeft een prijs gewonnen op KuppingerCole's European Identity and Cloud conference. In Berlijn kreeg Fednot een groot applaus voor zijn Izimi digitale kluisproject, want het won de prijs in de categorie 'Verifiable Credentials'. De IAM-oplossing van TrustBuilder is een kernelement van Izimi.

Tijdens de prijsuitreiking prezen de analisten van KuppingerCole Izimi voor zijn inzet voor veiligheid en privacy, aangezien het Izimi platform alle Belgische burgers de mogelijkheid biedt hun eigen documenten veilig op te slaan en uit te wisselen met derden.

Digitale kluistechnologie om veiligheid en authenticiteit te garanderen

Izimi is een digitale kluis die beschikbaar is voor alle Belgische burgers en gemakkelijk te installeren en te gebruiken is. Burgers kunnen met hun pc of smartphone documenten uploaden naar de kluis, de documenten ordenen en hun contacten (professionals, adviseurs, notarissen, familie, vrienden...) uitnodigen voor hun kluis. De burger heeft volledige controle en beslist zelf wat hij in de kluis bewaart, welke gegevens hij met derden deelt en voor hoe lang. De notaris, als neutrale partij en overheidsfunctionaris, biedt de harde garantie dat de gegevens die in een Izimi kluis zijn opgeslagen nooit voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. Dit onderscheidt het initiatief van commerciële digitale opslag- en uitwisselingsproducten. Binnen Izimi is geen plaats voor ongewenste commerciële reclame, noch voor gebruik/misbruik van de opgeslagen gegevens voor commerciële doeleinden.

In haar dankwoord wees Fednot Clustermanager Burger & Notaris, Ellen De Munck erop dat het allemaal draait om vertrouwen: "Vertrouwen van onze burgers, vertrouwen van onze notarissen en hun medewerkers, vertrouwen van onze ecosysteempartners, maar ook vertrouwen in gegevens en de manier waarop gegevens worden opgeslagen en uitgewisseld, vertrouwen in ons systeem, onze technologie en de technische componenten. Maar het is ook vertrouwen in onze partners zoals TrustBuilder die er samen met ons voor zorgen dat Izimi een geschikte en waardevolle oplossing is voor alle Belgische burgers."

Hoe TrustBuilder het Izimi ecosysteem beschermt

In een wereld waarin onbetrouwbare gegevens en nepnieuws steeds prominenter worden, is het belangrijk om documenten te certificeren en geloofsbrieven te verifiëren. Izimi garandeert de authenticiteit en geeft de zekerheid dat het digitaal opgeslagen document niet vervalst is. Een Izimi document dat aan een derde partij wordt aangeboden is echt. De garantie van zekerheid komt ook tot uiting in de vertrouwensketen die binnen Izimi wordt gecreëerd. Zodra de burger of een door hem gemachtigde derde gegevens beschikbaar stelt in de digitale kluis, worden de transacties met Izimi gevolgd en samen met de gegevens weergegeven. Zodra gegevens beschikbaar zijn binnen het Izimi ecosysteem, zijn ze onveranderlijk. Partijen met wie de burger deze gegevens deelt, zijn verzekerd van de authenticiteit ervan.

De rol van TrustBuilder is het verifiëren van de identiteit van gebruikers en professionals en het toewijzen van fijnmazige autorisatie op basis van beleid.

TrustBuilder authenticeert burgers op de Izimi web interface met Itsme (Belgian federated Identity Provider) of de Belgische e-ID kaart met behulp van een cardreader, evenals op de mobiele Izimi applicatie met behulp van Itsme. Notarissen en medewerkers van het notariaat worden geverifieerd met Itsme, de e-ID-kaart of een eIDAS-authenticatieoplossing met TrustBuilder. Fijnmazig beleid verbindt de twee verschillende ecosystemen (burgers en notarissen) en biedt single sign on voor notarisstudies die toegang moeten hebben tot het notarisgedeelte van de Izimi kluis. Fysieke documenten kunnen door de notaris worden gecertificeerd tijdens hun digitalisering met behulp van elektronische ondertekening via de Belgische e-ID kaart, gefaciliteerd door TrustBuilder.

Samen pionieren

TrustBuilder's VP of Product, Kurt Berghs, die nauw samenwerkte met Fednot aan het Izimi project, zegt hierover: "FedNot was een pionier in het digitaliseren van zijn processen, wat al meer dan 20 jaar geleden begon. FedNot is ook een pionier in het opzetten van een Izimi datakluis die de documenten en gegevens van burgers beschermt. FedNot is ook een innovator in het verplaatsen van haar identiteits- en toegangsbeheer naar de cloud, samen met TrustBuilder." Volgens Berghs: "TrustBuilder is uniek in zijn mogelijkheid om verschillende identiteiten toe te voegen aan verschillende applicaties in een neutraal ecosysteem zoals Izimi. Geen enkele andere IAM-leverancier ondersteunt verbindingen met zoveel Europese Identity Providers. Izimi is niet alleen een bijzonder project in termen van veiligheid en verifieerbare referenties. Dankzij het gebruiksgemak is de digitale kluis die digitale tweelingen van fysieke officiële documenten bewaart ook toegankelijk voor elke burger, ongeacht zijn leeftijd of digitale vaardigheid. Izimi is een disruptieve innovatie in dienstverlening aan burgers. Het vertrouwen dat we in de oplossing hebben ingebouwd maakt het ook een veilige disruptieve innovatie."

Izimi is niet het enige Fednot project dat TrustBuilder's IAM ondersteunt, we werken ook samen om de toegang tot andere burgergerichte applicaties en de professionele applicaties die notarissen gebruiken te beschermen, evenals de connectiviteit met partner applicaties. Lees het volledige klantenverhaal over Fednot hier.