websights Beveilig de toegang tot uw personeelsbestand | TrustBuilder

Op zoek naar inwebo.com? Dan ben je hier op de juiste plek! Lees er alles over in onze blogpost

Kom en bezoek ons persoonlijk op de komende branchebeurzen en conferenties

Volg ons voor een inzichtelijk webinar van 30 minuten dat is ontworpen om het online onboardingproces voor externe identiteiten te versterken!

Beveilig uw medewerkers

Maak het uw medewerkers gemakkelijk door ze zo vlot mogelijk toegang te geven tot hun applicaties en werktools. Gebruik single sign-on en federated identification, zodat ze van de ene applicatie of domein naar de andere kunnen gaan zonder opnieuw in te hoeven loggen. Stel multifactor authenticatie verplicht voor toegang tot gevoelige gegevens.

Maak het uw beheerders gemakkelijk door selfservice-mogelijkheden te bieden om uw gebruikers te machtigen. Maak een einde aan de explosie van rollen door persona's te gebruiken en laat gebruikers het beheer aan hun collega's delegeren.
Bekijk al onze mogelijkheden voor medewerkers.

Overzicht
Access-Orchestration.png

Toegangsorchestratie

Orchestratie vormt het hart van elk systeem voor Identity and Access Management (IAM). Alle verzoeken om toegang tot applicaties of resources gaan via de orchestratie. Hierdoor kan een probleemloze gebruikerservaring worden geboden wat betreft identiteit, authenticatie en toegangscontrole.
access-1.png

Aanpasbare authenticatie

Combineer een feilloze gebruikerservaring met optimale beveiliging. Bied uw gebruiker de authenticatie-oplossing die past bij de fase in de customer journey en die rekening houdt met de locatie, de reputatie van de apparaat of de waarde van een transactie.
consent-management

Consent management

Vraag gebruikers om consent voor het opslaan en delen van hun gegevens. Sta gebruikers toe consent te geven en in te trekken bij onboarding. Maak het eenvoudig voor gebruikers om hun eigen consent te beheren in een selfservice-portaal. Geef gebruikers controle over hun gegevens: laat ze beslissen welke persoonsgegevens worden opgeslagen in uw gebruikersdatabase en welke attributen er worden gedeeld met Identity Providers (IdP's) en applicaties. Als Europese IAM-leverancier hecht TrustBuilder veel belang aan de naleving van alle privacyregels, zowel Europese als lokale, tijdens de volledige levenscyclus van de consent.
ABACdelegated-administration_featured

Contextuele authenticatie

Begrijp de context (IP-adres, tijd, locatie...) van de gebruiker. Houd rekening met die context voordat u de gebruiker toegang verleent tot resources of applicaties. Pas het beveiligingsbeleid dat u toepast aan op de context en de gevoeligheid van de gegevens waar de gebruikers toegang tot willen hebben. Gebruik de juiste authenticatiemethode op basis van die context om het juiste beveiligingsniveau te bereiken zonder de klantervaring in gevaar te brengen. Sta wachtwoordloze authenticatie, gefedereerde identificatie en eenmalige aanmelding toe om gebruikers een standaard toegangsniveau te bieden en pas aanpasbare authenticatie toe, maar alleen wanneer dat nodig is.
ABACdelegated-administration_featured

Gedelegeerd beheer

Bied uw gebruikers de mogelijkheid sommige van hun verantwoordelijkheden aan een andere gebruiker te delegeren. Maak het eenvoudiger voor ze om tijdelijke toegang tot specifieke resources te geven aan hun collega's wanneer ze op vakantie of ziek zijn, bijvoorbeeld de goedkeuring van vakantieaanvragen of onkostennota's. Laat gebruikers hun eigen attributen en persona's beheren. Beheer delegeren aan de mensen zelf stimuleert tijdigheid, nauwkeurigheid en gepastheid en vermindert de behoefte aan periodieke bewijzen. Ontlast systeembeheerders door gebruikers de delegatie te laten beheren.
identity-providers

Gefedereerde identificatie

Sta gebruikers toe een externe partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. Verbeter de beveiliging en vereenvoudig het beheer door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
Access-Orchestration.png

Verfijnde autorisatie

Bescherm uw resources door een sterk maar flexibel beleid toe te passen dat de rechten van gebruikers definieert. Gebruik attributen om de autorisatieniveaus voor gebruikers te verfijnen. Verzamel gegevens van interne en externe resources om het beleid voor autorisatie te verrijken. Sta meerdere gebruikersvoorwaarden toe om te beslissen over de autorisatie van gebruikers. Geef toegang op basis van contextuele authenticatie. Verbeter de gebruikerservaring door de complexiteit voor de consument te verbergen.
windows-mfa-logon

MFA aanmelden via Windows

Vraag gebruikers om TrustBuilder.io Mobile Authenticator te gebruiken om in te loggen op hun Windows-pc of gedeeld werkstation. Verbeter de beveiliging door multifactor authenticatie toe te voegen. Beheer alle mogelijke toegangsscenario's en configuraties. Werkstations zijn een van de meest gevoelige onderdelen van IT-beveiliging, dus verhoog de beveiliging door gebruikers TrustBuilder MFA voor aanmelden via Windows aan te bieden.
clé-cadenas-homme-1024x931

Multi-factor authenticatie

De meeste cyberaanvallen vinden hun oorsprong in diefstal en frauduleus gebruik van identificatiegegevens. Multifactor authenticatie (MFA) is een effectieve tegenmaatregel zolang het veiligheidsniveau dat de oplossing biedt niet in het gedrang komt. TrustBuilder innoveert voortdurend om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring of het integratie- en implementatiegemak.
2020-03-27-5SimpleStepsToSeamlessCustomerOnboarding

Onboarding

Laat gebruikers zo eenvoudig mogelijk hun gegevens registreren, zodat onboarding probleemloos verloopt. Sla hun contactgegevens op in de database die u wilt gebruiken en waarborg de privacy door gebruikers consent te laten geven en in te laten trekken. Gebruik selfservice-mechanismen om consumenten hun informatie up-to-date te laten houden en hun voorkeuren te beheren.
personas-sso_featured.png

Persona selectie

Laat uw gebruikers slechts één profiel gebruiken voor elke persona die ze aannemen. Of ze nu verbinding willen maken als medewerker, klant, partner of externe contractant, laat ze één profiel gebruiken in plaats van verschillende inloggegevens, afhankelijk van hun persona. Verlaag de beheerkosten door over te schakelen van rolgebaseerd toegangsbeheer naar een beleidsgebaseerde benadering.
policy-enforcement

Policy enforcement

Gebruik beleid om te bepalen tot welke resources gebruikers toegang krijgen. Haal interne en externe gegevens op om de in uw beleid gebruikte informatie te verrijken. Gebruik contextuele informatie om risico's uit te sluiten en fraude te detecteren. Vraag alleen om extra informatie van klanten als ze toegang hebben tot meer gevoelige gegevens of als ze er boven een bepaalde drempel voor willen betalen. Ontwerp workflows om de veiligheid te verhogen, sneller op de markt te brengen en het rendement op investeringen te verhogen.
zerotrust.png

Op risico gebaseerde toegang

Nu het aantal bedreigingen toeneemt, moeten organisaties meer inspanningen leveren om alleen die gebruikers toegang te geven die geverifieerd zijn. Op risico gebaseerde toegang biedt een extra beveiligingsniveau door het gedrag van de gebruiker te analyseren en zo nodig extra informatie te vragen.
Self-service-portal.png

Selfservice

Sta gebruikers toe een externe partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. Verbeter de beveiliging en vereenvoudig het beheer door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
usecase-sso

Eenmalige aanmelding

Geef gebruikers toegang tot verschillende applicaties zonder dat ze zich voor elke applicatie opnieuw hoeven te authentiseren. Door het zo veilig, eenvoudig en naadloos mogelijk te maken om in te loggen op applicaties, verbetert u de klantervaring en verhoogt u de productiviteit van gebruikers.
Single-Sign-On.png

Online/mobiele interactie

Maak uw online en mobiele applicaties eenvoudig toegankelijk voor uw klanten of medewerkers. Definieer welke authenticatiemethoden u wilt toepassen en laat TrustBuilder de technische details ervan afhandelen. Gebruik onze vooraf gedefinieerde workflows om de klantervaring te verbeteren en risico's uit te sluiten. Door onze oplossingen te white labelen kunt u ze op een transparante manier integreren in uw bestaande klantportalen. Verminder uw ontwikkelingsinspanningen door de door TrustBuilder geleverde API's te gebruiken.