Beveilig uw personeel

Maak het uw medewerkers gemakkelijk door hen zo vlot mogelijk toegang te geven tot hun applicaties en werkmiddelen. Gebruik Single sign-on en Federated Identification, zodat ze van de ene applicatie of domein naar de andere kunnen gaan zonder dat ze opnieuw moeten inloggen. Leg Multi-factor authenticatie op voor toegang tot gevoelige gegevens.

Maak het uw beheerders gemakkelijk door zelfbedieningsmogelijkheden te bieden om uw gebruikers meer macht te geven. Maak een einde aan de rolexplosie door persona's te gebruiken en laat gebruikers het beheer aan hun collega's delegeren.
Bekijk al onze workforce-mogelijkheden.

Overzicht

Access-Orchestration.png

Toegangsorkestratie

Orkestratie vormt het hart van elk Identity and Access Management (IAM) systeem. Alle verzoeken om toegang tot toepassingen of middelen lopen via de orchestrator. Hierdoor kan een naadloze gebruikerservaring worden geboden wat betreft identiteit, authenticatie en toegangscontrole.
access-1.png

Adaptieve authenticatie

Combineer een wrijvingsloze gebruikerservaring met optimale beveiliging. Bied uw gebruiker de authenticatieoplossing die past bij hun fase in het klanttraject en die rekening houdt met hun locatie, de reputatie van hun apparaat of de waarde van een transactie.
toestemmingsbeheer

Beheer van de toestemming

Vraag gebruikers om toestemming voor het opslaan en delen van hun gegevens. Sta gebruikers toe toestemming te geven en in te trekken bij onboarding. Maak het gemakkelijk voor gebruikers om hun eigen toestemming te beheren in een zelfbedieningsportaal. Geef gebruikers controle over hun gegevens: laat hen beslissen welke persoonsgegevens worden opgeslagen in uw gebruikersdatabase en welke attributen worden gedeeld met Identity Providers (IdP's) en applicaties. Als Europese IAM-leverancier hecht TrustBuilder veel belang aan de naleving van alle privacyregels, zowel Europese als lokale, gedurende de hele toestemmingslevenscyclus.
ABACdelegated-administration_featured

Contextuele authenticatie

Begrijp de context (IP-adres, tijd, locatie...) van de gebruiker. Houd rekening met die context voordat u hem toegang verleent tot bronnen of toepassingen. Pas het beveiligingsbeleid dat u toepast aan op de context en de gevoeligheid van de gegevens waartoe gebruikers toegang willen. Gebruik de juiste authenticatiemethode op basis van die context om het juiste beveiligingsniveau te bereiken zonder de klantervaring in gevaar te brengen. Sta wachtwoordloze authenticatie, Federated Identification en Single Sign-on toe om gebruikers een basisniveau van toegang te geven en pas adaptieve authenticatie toe, maar alleen wanneer dat nodig is.
ABACdelegated-administration_featured

Gedelegeerde administratie

Geef uw gebruikers de mogelijkheid om sommige van hun verantwoordelijkheden aan een andere gebruiker te delegeren. Maak het gemakkelijk voor hen om tijdelijke toegang tot specifieke middelen te geven aan hun collega's wanneer zij op vakantie of ziek zijn, bijvoorbeeld de goedkeuring van vakantieaanvragen of onkostennota's. Stel gebruikers in staat hun eigen attributen en persona's te beheren. Het delegeren van beheer aan de mensen zelf stimuleert tijdigheid, nauwkeurigheid en gepastheid en vermindert de behoefte aan periodieke bewijzen. Ontlast sysadmins door gebruikers de delegatie te laten beheren.
identity-providers

Federale identificatie

Gebruikers toestaan een derde partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. De beveiliging verbeteren en het beheer vergemakkelijken door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
Access-Orchestration.png

Fijnmazige autorisatie

Bescherm uw bronnen door een sterk maar flexibel beleid toe te passen dat de rechten van gebruikers definieert. Gebruik attributen om de autorisatieniveaus voor gebruikers te verfijnen. Verzamel gegevens van interne en externe bronnen om het beleid voor autorisatie te verrijken. Sta meerdere gebruikersvoorwaarden toe om te beslissen over de autorisatie van gebruikers. Geef toegang op basis van contextuele authenticatie. Verbeter de gebruikerservaring door de complexiteit voor de consument te verbergen.
windows-mfa-logon

MFA Windows Aanmelding

Vraag gebruikers om TrustBuilder.io Mobile Authenticator te gebruiken om in te loggen op hun Windows PC of gedeeld werkstation. Verbeter de beveiliging door multi-factor authenticatie toe te voegen. Beheer alle mogelijke toegangsscenario's en configuraties. Werkstations zijn een van de meest gevoelige items in IT-beveiliging, dus verhoog de beveiliging door gebruikers TrustBuilder MFA voor Windows Logon aan te bieden.
2020-03-27-5EenvoudigeStappennaarNaadlozeKlantOnboarding

Onboarding

Laat gebruikers zo eenvoudig mogelijk hun gegevens registreren, zodat onboarding naadloos verloopt. Sla hun contactgegevens op in de database die u wilt gebruiken en waarborg de privacy door gebruikers toestemming te laten geven en in te trekken. Gebruik zelfbedieningsmechanismen om consumenten in staat te stellen hun informatie up-to-date te houden en hun voorkeuren te beheren.
personas-sso_featured.png

Persona selectie

Laat uw gebruikers slechts één profiel gebruiken voor elke persona die ze aannemen. Of ze nu verbinding willen maken als werknemer, klant, partner of externe contractant, laat ze één profiel gebruiken in plaats van verschillende referenties, afhankelijk van hun persona. Verlaag de administratieve kosten door over te schakelen van rolgebaseerd toegangsbeheer naar een beleidsgebaseerde aanpak.
beleidshandhaving

Handhaving van het beleid

Gebruik beleid om te bepalen tot welke bronnen gebruikers toegang krijgen. Haal interne en externe gegevens op om de in uw beleid gebruikte informatie te verrijken. Gebruik contextuele informatie om risico's uit te sluiten en fraude op te sporen. Vraag alleen om extra informatie van klanten als ze toegang hebben tot meer gevoelige gegevens of als ze betalingen boven een bepaalde drempel willen doen. Ontwerp workflows om de veiligheid te verhogen, sneller naar de markt te gaan en het rendement op investeringen te verhogen.
zerotrust.png

Op risico gebaseerde toegang

Nu het aantal bedreigingen toeneemt, moeten organisaties meer inspanningen leveren om alleen die gebruikers toegang te geven die geverifieerd zijn. Op risico gebaseerde toegang biedt een extra beveiligingsniveau door het gedrag van de gebruiker te analyseren en zo nodig extra informatie te vragen.
Zelfbediening-portaal.png

Zelfbediening

Gebruikers toestaan een derde partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. De beveiliging verbeteren en het beheer vergemakkelijken door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
usecase-sso

Eenmalige aanmelding

Geef gebruikers toegang tot verschillende toepassingen zonder dat ze zich voor elke toepassing opnieuw hoeven te authenticeren. Door het zo veilig, gemakkelijk en naadloos mogelijk te maken om in te loggen op toepassingen, verbetert u de klantervaring en verhoogt u de productiviteit van de gebruikers.
Single-Sign-On.png

Web/mobiele interactie

Maak uw web en mobiele applicaties gemakkelijk toegankelijk voor uw klanten of medewerkers. Definieer welke authenticatiemethoden u wilt toepassen en laat TrustBuilder de technische details ervan afhandelen. Gebruik onze voorgedefinieerde workflows om de klantervaring te verbeteren en risico's te elimineren. Door onze oplossingen te white labelen kan u ze transparant integreren in uw bestaande klantenportalen. Verminder uw ontwikkelingsinspanningen door gebruik te maken van de API's die TrustBuilder levert.