websights Beveilig de toegang van uw klanten | TrustBuilder

Op zoek naar inwebo.com? Dan ben je hier op de juiste plek! Lees er alles over in onze blogpost

Kom en bezoek ons persoonlijk op de komende branchebeurzen en conferenties

Betrek uw klanten

Maak het voor klanten zo gebruiksvriendelijk om toegang te krijgen tot uw digitale kanalen dat ze terug blijven komen. Bied ze een geweldige klantervaring door ze in te laten loggen met hun social mediagegevens en pas stapsgewijze authenticatie toe wanneer ze toegang vragen tot gevoelige gegevens of transacties doen.

Beperk risico's door externe gemachtigde bronnen te controleren en verzamel meer kennis over uw klanten door progressieve profilering, waardoor u meer gepersonaliseerde services aan kunt bieden. Zorg voor consentregistratie en consent management om aan de juiste kant van compliance te blijven.
Bekijk al onze mogelijkheden om klanten aan te trekken en te behouden.

Overzicht
Access-Orchestration.png

Toegangsorchestratie

Orchestratie vormt het hart van elk systeem voor Identity and Access Management (IAM). Alle verzoeken om toegang tot applicaties of resources gaan via de orchestratie. Hierdoor kan een probleemloze gebruikerservaring worden geboden wat betreft identiteit, authenticatie en toegangscontrole.
access-1.png

Aanpasbare authenticatie

Combineer een feilloze gebruikerservaring met optimale beveiliging. Bied uw gebruiker de authenticatie-oplossing die past bij de fase in de customer journey en die rekening houdt met de locatie, de reputatie van de apparaat of de waarde van een transactie.
PrivacyCompliance_transparent.png

Consent enforcement

Beperk u niet tot het simpelweg vragen van consent aan gebruikers. Zorg ervoor dat uw hele organisatie zich houdt aan regelgeving zoals de AVG door naleving af te dwingen via een sterk beleid tijdens de volledige levenscyclus van de consent. Als Europese IAM-leverancier kent TrustBuilder alle wetgeving inzake privacy en leeft deze na. Zorg voor end-to-end compliance bij het delen van persoonlijke gegevens met externe applicaties. Door TrustBuilder te gebruiken, geeft u gebruikers de gemoedsrust dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat consent wordt nageleefd.
consent-management

Consent management

Vraag gebruikers om consent voor het opslaan en delen van hun gegevens. Sta gebruikers toe consent te geven en in te trekken bij onboarding. Maak het eenvoudig voor gebruikers om hun eigen consent te beheren in een selfservice-portaal. Geef gebruikers controle over hun gegevens: laat ze beslissen welke persoonsgegevens worden opgeslagen in uw gebruikersdatabase en welke attributen er worden gedeeld met Identity Providers (IdP's) en applicaties. Als Europese IAM-leverancier hecht TrustBuilder veel belang aan de naleving van alle privacyregels, zowel Europese als lokale, tijdens de volledige levenscyclus van de consent.
ABACdelegated-administration_featured

Contextuele authenticatie

Begrijp de context (IP-adres, tijd, locatie...) van de gebruiker. Houd rekening met die context voordat u de gebruiker toegang verleent tot resources of applicaties. Pas het beveiligingsbeleid dat u toepast aan op de context en de gevoeligheid van de gegevens waar de gebruikers toegang tot willen hebben. Gebruik de juiste authenticatiemethode op basis van die context om het juiste beveiligingsniveau te bereiken zonder de klantervaring in gevaar te brengen. Sta wachtwoordloze authenticatie, gefedereerde identificatie en eenmalige aanmelding toe om gebruikers een standaard toegangsniveau te bieden en pas aanpasbare authenticatie toe, maar alleen wanneer dat nodig is.
document_verification.png

Documentverificatie

Wees 100% zeker van iemands identiteit door officiële documenten aan te vullen met biometrische verificatie.
identity-providers

Gefedereerde identificatie

Sta gebruikers toe een externe partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. Verbeter de beveiliging en vereenvoudig het beheer door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
Access-Orchestration.png

Verfijnde autorisatie

Bescherm uw resources door een sterk maar flexibel beleid toe te passen dat de rechten van gebruikers definieert. Gebruik attributen om de autorisatieniveaus voor gebruikers te verfijnen. Verzamel gegevens van interne en externe resources om het beleid voor autorisatie te verrijken. Sta meerdere gebruikersvoorwaarden toe om te beslissen over de autorisatie van gebruikers. Geef toegang op basis van contextuele authenticatie. Verbeter de gebruikerservaring door de complexiteit voor de consument te verbergen.
passwordless-consumers_blog

KYC

Combineer de verantwoordelijkheid van regelgeving toepassen met een betere profilering van uw klanten. Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voldoen aan regels over PSD2, Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML)... Vergroot de kennis over uw klant om risico's te detecteren en meer inzicht te krijgen in klantgedrag. Leg gebruikersattributen vast en sla ze op om fraude te minimaliseren en een betere gepersonaliseerde ervaring te leveren. Verhoog de klantervaring door alleen om extra authenticatie of autorisatie te vragen wanneer dat nodig is. Maak verbinding met externe services om gebruikersinformatie te verifiëren.
MFA-use-case

Multi-factor authenticatie

Bied uw klanten een hoog comfortniveau bij de toegang tot uw applicaties. Voeg verificatiefactoren toe voor extra beveiliging en een betere gebruikerservaring. Zorg voor apparaatloze, wachtwoordloze en moeiteloze authenticatie om gebruikersaccounts te beveiligen.
2020-03-27-5SimpleStepsToSeamlessCustomerOnboarding

Onboarding

Laat gebruikers zo eenvoudig mogelijk hun gegevens registreren, zodat onboarding probleemloos verloopt. Sla hun contactgegevens op in de database die u wilt gebruiken en waarborg de privacy door gebruikers consent te laten geven en in te laten trekken. Gebruik selfservice-mechanismen om consumenten hun informatie up-to-date te laten houden en hun voorkeuren te beheren.
personas-sso_featured.png

Persona selectie

Laat uw gebruikers slechts één profiel gebruiken voor elke persona die ze aannemen. Of ze nu verbinding willen maken als medewerker, klant, partner of externe contractant, laat ze één profiel gebruiken in plaats van verschillende inloggegevens, afhankelijk van hun persona. Verlaag de beheerkosten door over te schakelen van rolgebaseerd toegangsbeheer naar een beleidsgebaseerde benadering.
policy-enforcement

Policy enforcement

Gebruik beleid om te bepalen tot welke resources gebruikers toegang krijgen. Haal interne en externe gegevens op om de in uw beleid gebruikte informatie te verrijken. Gebruik contextuele informatie om risico's uit te sluiten en fraude te detecteren. Vraag alleen om extra informatie van klanten als ze toegang hebben tot meer gevoelige gegevens of als ze er boven een bepaalde drempel voor willen betalen. Ontwerp workflows om de veiligheid te verhogen, sneller op de markt te brengen en het rendement op investeringen te verhogen.
Policy-Information-Broker-Illustration.png

Policy information broker

Verbeter het gebruikerstraject in uw access management met Policy Information Broker van TrustBuilder. Met de PIB kunt u verbinding maken met iedere applicatie of database en conclusies trekken op basis van externe gegevens. Het kan complexe berekeningen uitvoeren en eigenschappen van een gebruiker afleiden die relevant zijn voor de toegangscontrole. Het resultaat kan vervolgens worden gebruikt om een workflow uit te voeren, bijvoorbeeld om toegangsbeslissingen te nemen of gebruikersprofielen te verrijken.
zerotrust.png

Op risico gebaseerde toegang

Nu het aantal bedreigingen toeneemt, moeten organisaties meer inspanningen leveren om alleen die gebruikers toegang te geven die geverifieerd zijn. Op risico gebaseerde toegang biedt een extra beveiligingsniveau door het gedrag van de gebruiker te analyseren en zo nodig extra informatie te vragen.
Self-service-portal.png

Selfservice

Sta gebruikers toe een externe partij te gebruiken als Identity Provider. Laat gebruikers snel en veilig tussen systemen bewegen, waardoor de klantervaring wordt verbeterd. Verbeter de beveiliging en vereenvoudig het beheer door te vertrouwen op de identiteitscertificaten van een partnerbedrijf of -domein.
usecase-sso

Eenmalige aanmelding

Geef gebruikers toegang tot verschillende applicaties zonder dat ze zich voor elke applicatie opnieuw hoeven te authentiseren. Door het zo veilig, eenvoudig en naadloos mogelijk te maken om in te loggen op applicaties, verbetert u de klantervaring en verhoogt u de productiviteit van gebruikers.
Single-Sign-On.png

Online/mobiele interactie

Maak uw online en mobiele applicaties eenvoudig toegankelijk voor uw klanten of medewerkers. Definieer welke authenticatiemethoden u wilt toepassen en laat TrustBuilder de technische details ervan afhandelen. Gebruik onze vooraf gedefinieerde workflows om de klantervaring te verbeteren en risico's uit te sluiten. Door onze oplossingen te white labelen kunt u ze op een transparante manier integreren in uw bestaande klantportalen. Verminder uw ontwikkelingsinspanningen door de door TrustBuilder geleverde API's te gebruiken.